News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 5 มกราคม 2560

   คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม มฉก.

ภาพกิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

กลับ