News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์ 15 มีนาคม 2560

   อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ขบวนการผลิตเหรียญ คุณค่า ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฎในเหรียญ (14-03-60)

ภาพกิจกรรม อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์

กลับ