News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 15 มีนาคม 2560

   นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานเสวนา Cross Innovation Symposium นวัตกรรมสู่หัตถกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

กลับ