News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี 24 มีนาคม 2560

   สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่10 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 24 มี.ค.2560

ภาพกิจกรรม สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี

กลับ