Slideshow Image 1Slideshow Image 2Slideshow Image 2 Slideshow Image 3Slideshow Image 3 Slideshow Image 4Slideshow Image 4 Slideshow Image 5Slideshow Image 5
 
       

BUSINESS SCHOOL NEWS :

OUR PARTNERS:

   
     
   
ESPRIT DE CORPS:
ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษา
ณที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ
ตลอดจนซาบซึ้งในความ กรุณาของอาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้อบรมและให้ความรู้ ที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ยังได้มอบ
โอกาสให้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆ ที่น่ารัก
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
คิดและระลึกอยู่เสมอว่าสถาบันแห่งนี้
ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2
ที่ให้ความอบอุ่นใจอยู่เสมอ ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่มีให้
ขอบคุณความกรุณาจากอาจารย์ทุกท่าน ค่ะ
 
Web Design Factory