โครงการสำเภาเกมส์ ครั้งที่14
Update : 20 เมษายน 2560
โครงการสำเภาเกมส์ เมื่อวันที่ 5  ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะบริหารธุริกิจจัดงาน วันนัดพบแรงงาน โลจิสติกส์แฟร์ครั้งที่ 5
Update : 20 เมษายน 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาว ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานวันหัวเฉียว
Update : 24 มีนาคม 2560
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี
Update : 24 มีนาคม 2560
สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาเข้ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
Update : 15 มีนาคม 2560
นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมรับเ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Update : 15 มีนาคม 2560
เวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดบริการชุมชน
Update : 15 มีนาคม 2560
สาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับมหาวิท ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Update : 15 มีนาคม 2560
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบรร ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึกษาดูงานณ โรงกษาปณ์
Update : 15 มีนาคม 2560
อาจารย์สาขาวิชาการเงินนำนักศึก ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรือนไม้หอม เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างธุรกิจจาก
Update : 15 มีนาคม 2560
คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน ณ เรื ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (21 ก.พ 60)
Update : 13 มีนาคม 2560
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาช ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีสักการะหลวงปู่
Update : 13 มีนาคม 2560
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์
Update : 13 มีนาคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ และคณะวิชาร่วมจัดทำโครงการ "สหกิจศึกษา"
Update : 7 มีนาคม 2560
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักพัฒนาวิชา ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาการบัญชี ส่งนักศึกษาร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5
Update : 3 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาวิชาการบัญชี ส่งนักศึกษาร่ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge Season 1”
Update : 10 มกราคม 2560
U Power : Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ปี 2560 แด่ ท่านอธิการบดี มฉก.
Update : 5 มกราคม 2560
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมสวัสดีปีให ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อพ่อหลวงและร่วมใจใส่ผ้าไทย
Update : 5 มกราคม 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลาก ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
Update : 5 มกราคม 2560
คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดหนังสั้น @สคบ. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Update : 5 มกราคม 2560
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิส ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ
Update : 20 ธันวาคม 2559
โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 3 เข้าดูงานที่ sanook
Update : 21 ตุลาคม 2559
เข้าดูงานที่ sanook 9.30น-12.00น ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการสร้างความมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
Update : 12 ตุลาคม 2559
โครงการสร้างความมีส่วนร่วมการป ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา”
Update : 3 ตุลาคม 2559
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม กา ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาสาขา ACและIM ชั้นปีที่ 3 ดูงานโรงงาน PASAYA
Update : 3 ตุลาคม 2559
29 ก.ย.59 นักศึกษาสาขา ACและIM ชั้นปีที ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
Update : 20 กันยายน 2559
โครงการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญเข้าร่วมสัมนาฟรี เลอ กอร์ดอง เบลอ
Update : 8 เมษายน 2559
สัมมนา "เส้นทางสถาบันสอนการประก ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยคุณธรรมในเรื่องความประหยัด
Update : 22 ตุลาคม 2558
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พรรณราย แสงวิ ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการทำบุญปีใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ
Update : 9 กรกฏาคม 2558
โครงการทำบุญปีใหม่ของคณะบริหาร ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยจีน 2558
Update : 9 กรกฏาคม 2558
โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ...
ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ บริการวิชาการ OTOP อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ปผ.1และ ปผ.2
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลนักศึกษาฝึกงาน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลของนักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน
New องค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย  คณะบริหารธุรกิจ