: วิธีสมัครสมาชิกวารสารธุรกิจปริทัศน์

วิธีสมัครและส่งบทความวารสาร และวิธีการส่งบทความเข้าสู่ระบบ   กดดาวน์โหลดที่นี่