Information For Authors

ที่สนใจในการส่งไปยังวารสารนี้? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเกี่ยวกับหน้าวารสารวารสารนโยบายส่วนเช่นเดียวกับผู้เขียนแนวทาง ผู้เขียนต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มต้นกระบวนการห้าขั้นตอน