Information For Librarians

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์วิจัยเพื่อรายการวารสารในหมู่ผู้ถือครองวารสารอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดของพวกเขานี้ รวมทั้งอาจจะมีมูลค่า noting ที่เปิดแหล่งที่มาของวารสารนี้ระบบการเผยแพร่เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะเป็นเจ้าภาพสำหรับอาจารย์ของพวกเขาที่จะใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข (ดูวารสาร)