Information For Readers

เราขอแนะนำให้ผู้อ่านที่จะสมัครใช้บริการแจ้งเตือนสำหรับการเผยแพร่วารสารนี้ ใช้สมัครสมาชิกลิงค์ที่ด้านบนของหน้าแรกสำหรับวารสาร ลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญโดยการส่งอีเมล์สำหรับแต่ละปัญหาใหม่ของวารสาร รายการนี้ยังช่วยให้วารสารที่จะเรียกร้องระดับหนึ่งของการสนับสนุนหรือผู้อ่าน ดูวารสารนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมั่นใจว่าผู้อ่านชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น